Published On: 14 de novembre de 2020|Categories: Concursos, Concursos nacionals|

60è. CONCURS LLIURE DE FOTOGRAFIA

Participants: Tots els que ho desitgin a nivell nacional.

Obres: Un màxim de tres per concursant, en Monocrom.

Tema: Lliure, no premiades en els nostres concursos.

Format: Digital.

Mesures: En format JPG, 1920 píxels de base si el format de la imatge és horitzontal; 1080 píxels d’alçada si el format de la imatge és vertical. L’arxiu no ha superar els 2MB.

Presentació: Títol,nom, cognoms, adreça, telèfon i web de l’autor així com l’agrupació a la què pertany, en el enviament de l’obra a la direcció: concursos@afc.cat , detallant “Concurs Lliure”.

Ha d’adjuntar-se també una autorització per a poder incloure les fotografies en el butlletí  i en la pàgina web de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya http://www.afc.cat/es/ així com en els diferents mitjans d’internet per a la seva posterior divulgació.

Termini de presentació: Fins a les 21 hores del dia 15 de desembre de 2020.

Inscripció: Gratuïta.

Jurat: Compost per dos membres de la F.C.F. i un de l’AFC de reconeguda solvència fotogràfica o artística.

Veredicte: Serà públic i tindrà lloc el dimarts dia 22 de desembre de 2020 a les 19:00 hores a la seu social de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya sempre que les mesures per a la contenció de la Covid-19 ho permetin o per videoconferència amb la plataforma ZOOM.US.

Premis: Primer: Diploma, medalla F.C.F. i 300 €. Segon: Diploma, medalla de la F.C.F. i 150 €. Tercer: Diploma, medalla de la F.C.F. i 100 €

Premi Social: Diploma, medalla de la F.C.F. i 100 € al primer soci classificat.

Lliurament de premis: A l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya el dimarts 12 de gener de 2021 a les 19:30 hores, mostrant les obres premiades i les finalistes (sempre que ho permeti l’actual situació sanitària).

Les obres premiades i 20 finalistes seran exposades a la pàgina web de l’AFC, en un lloc preferent.

Notes: No es concedirà més d’un premi per autor. Les obres premiades quedaran en propietat de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya. Les fotografies que no s’ajustin a aquestes Bases seran desqualificades. Si per causa greu comesa per un autor premiat hagués de desqualificar la seva obra, el premi atorgat quedaria desert a tots els efectes. La Comissió Organitzadora no és responsable de qualsevol accident o incident que pogués ocórrer. La participació en aquest concurs suposa l’íntegra acceptació d’aquestes bases. Qualsevol cas no previst serà resolt per la Vocalia de Concursos amb l’assessorament del Consell Tècnic de l’AFC.

Reconegut per la F.C.F. amb el número

Puntuable per a títols d’Artista, Excel·lència i Mestre de la F.C.F. A els primers quaranta socis federats a la F.C.F. , se’ls otorgarà punts com a reconeixement.

El concursant concedeix l’autorització als organitzadors perquè les seves obres siguin divulgades per a l’obtenció de distincions dels seus organismes superiors: F.C.F., C.E.F. i F.I.A.P., sempre en l’àmbit exclusiu de la divulgació artística de les seves obres.

Primer Premi 59 edició: El pescador. Autor: Carlos Punyet.

Més Noticies

Més Noticies