Reunions mensuals Grup de Fotografia d’Street

Convocatòria de reunió

Dimarts, dia 23 de maig a les 18.30 hores es celebrarà la reunió mensual del Grup de fotografia d’Street.

Es visionaran i comentaran les 3 fotografies de cada membre corresponents a la sortida de Sant Andreu, que es es portaran en un memòria USB a l’AFC.

Així mateix, es plantejarà pels assistents la data, tema i lloc de la propera sortida fotogràfica. I a continuació, s’exposaran les inquietuds, idees i projectes de cadascun.

AFC, maig 2023

23/05/2023
18:25 — 20:25 (2h)

Modalitat Presencial / Agrupació Fotogràfica de Catalunya

Diego Pastor