Published On: 7 de novembre de 2020|Categories: Actes culturals, Concursos, Concursos socials|

BASES DEL CONCURS 

Participants: Tots el socis de l’Agrupació.

Obres: Una per cada modalitat i autor.

Format: Lliure, en qualsevol tècnica.

Presentació: En format JPG, 1.920 píxels de base ( si la base és horitzontal) / 1.080 píxels d’alçada (si el format de la imatge és vertical). L’arxiu no pot superar els 2MB.

Modalitats: Monocrom i Color (s’admeten totes les tècniques).

Admissió: el  dilluns 23 de novembre a les 17.30 h.

Data del veredicte: el dijous dia 26 de novembre a les 18.00 h, videconferència per la plataforma ZOOM.US. Uns dies abans enviarem l’enllaç per accedir a la reunió programada.

Lliurament: El nom del fitxer serà el nom i cognoms de l’autor indicant la modalitat: monocroma o color. Les obres s’enviaran per correu electrònic a la direcció: concursos@afc.cat .

Puntuació: Les obres puntuaran de 10 a 3 punts; en cas de que una fotografia quedi desqualificada se li atorgarà 1 punt.

Premi del mes: Un únic premi mensual a l’obra monocroma i en color, que el jurat estimi millor del tema corresponent. Per aconseguir el premi del mes ha d’haver-hi com a mínim 6 fotografies presentades. El premi pot quedar desert.

Premis finals: Un primer, un segon i un tercer al final del concurs en monocrom i en color per els tres primers classificats sumant els resultats de totes les convocatòries.

Premi debutant: Sense distinció de modalitat, s’atorgarà premi al debutant més ben classificat en la suma de totes les convocatòries, en monòcrom i en color. Es considerarà debutant a qui participi per primera vegada en el concurs en qualsevol modalitat.

Premi constància: Per els últims classificats en els 8 temes presentats, en monòcrom i en color.

Veredicte: Al menys mitja hora abans del veredicte, els membres del jurat es reuniran per analitzar els criteris a valorar, d’acord amb les bases de cada temàtica, i acordar per tant, com valorar les imatges. Un cop emès el veredicte, els presents podran formular al·legacions, que es resoldràn en el mateix acte. Un cop ferm, el veredicte serà inapel·lable.

 Notes:

1.- Les fotografies primer i segon classificades de cada temàtica en color i monocroma, restaran temporalment per un any, en poder de l’A.F.C. per a poder fer amb elles una exposició col·lectiva al Nou Espai, després de lo qual l’autor ja podrà recuperar-les.

2.- L’A.F.C. es reservarà el dret d’exhibir les millors fotografies en format digital per mitjans audiovisuals o electrònics,així com la web de l’AFC i altres.

TEMES DEL SOCIAL OBLIGATS 2020-2021

  • Octubre:  Diada de Catalunya
  • Novembre:  Macro
  • Desembre:  Persones saltant
  • Gener:  Minimalisme

En breu us informarem de la resta dels temes que conformen el concurs.

Més Noticies

Més Noticies