Published On: 28 de febrer de 2022|Categories: Actes socials|

Assemblea anual 2022

L’Agrupació Fotogràfica de Catalunya, després del llarg període pandèmic, el passat divendres dia 18 de febrer ha tornat a la màxima expressió de la seva vida associativa, amb la celebració presencial de l’Assemblea anual.

Les diverses vocalies posaren de manifest la feina feta durant el passat any en l’acondicionament integral de l’Agrupació: la finalització de les obres, les infraestructures en l’àmbit informàtic i comunicatiu, la remodelació de les instal·lacions de l’estudi i l’arxiu i el nou laboratori analògic. Aquesta remodelació en profunditat ha permès reprendre les activitats habituals, sortides, visites culturals, intercanvis, catalogació de materials de l’arxiu i bibliogràfic, així com el programa de formació i la nova modalitat dels concursos. Tanmateix, també es va aprovar per assentiment el tancament de l’organigrama del Consell Directiu.

L’informe del projecte transversal de l’Agrupació, el Centenari el proper any, va revelar accions com set importants exposicions en espais públics de Barcelona, un documental, la elaboració d’un llibre d’aquest llarg període històric, així com un concurs internacional. El projecte Centenari i la represa d’activitats han permès començar a trenar una important xarxa de relacions amb institucions, organismes, entitats i personalitats del mon de la fotografia. Una xarxa que proporcionarà major visibilitat i crear les condicions per al finançament dels projectes endegats.

Es va prendre consciència també de l’estat econòmic de l’Agrupació i de la necessitat dels esforços per incrementar el nostre marge de maniobra, amb nous socis, activitats i accions que incrementin els retorns econòmics. Precisament, aquest va ser un dels principals reptes del President, fer de l’Agrupació una institució sostenible en el curt termini. El segon, esdevenir una institució molt més oberta a l’entorn.

Finalment, es lliuraren els premis als Temes Obligats de l’any 2021. Per a Josep Mª Bonjoch  (1er premi blanc i negre), Albert Cañellas (1er premi color), Francesca Portolés (2n premi color i 3er blanc i negre) i a Carme Casademont (3er premi color i 2on blanc i negre). També es lliuraren plaques als socis amb 50 anys de permanència, Vicenç Lafebre Castells i Josep Lluís Roig Rodríguez.

L’acte no podia acabar sense l’agraïment a tots els socis i sòcies que han tingut la disponibilitat de col·laborar en el funcionament i desenvolupament de l’Agrupació.

Joan Rué

Secretari AFC

Més entrades

Més entrades