Membres del Consell Directiu

Pere Puigdollers
Pere PuigdollersPresident

president@afc.cat

Carme Camprodon
Carme CamprodonVicepresidenta

vicepresident@afc.cat

Josep Lluis Soucheiron
Josep Lluis SoucheironTresorer

tresorer@afc.cat

Joan Rué
Joan RuéSecretari

secretari@afc.cat

Vocalies

Rosa Franco
Rosa FrancoComunicació

comunicacio@afc.cat

Francesca Portolés
Francesca PortolésPatrimoni

patrimoni@afc.cat

Francesc Soldevila
Francesc SoldevilaCultura

cultura@afc.cat

Jacint Guiteras
Jacint GuiterasFormació i Estudi

formacio@afc.cat

Antoni Serrano
Antoni SerranoConcursos i Exposicions

concursos@afc.cat

Albert Folch
Albert FolchInformàtica

informatica@afc.cat

Pere Sánchez
Pere SánchezCentenari

organitzacio.100anys@afc.cat