Membres del Consell Directiu

Pere Puigdollers
Pere PuigdollersPresident

president@afc.cat

Carme Camprodon
Carme CamprodonVicepresidenta

vicepresident@afc.cat

Josep Lluis Soucheiron
Josep Lluis SoucheironTresorer

tresorer@afc.cat

Joan Rué
Joan RuéSecretari

secretari@afc.cat

Vocalies

Francesca Portolés
Francesca PortolésPatrimoni

patrimoni@afc.cat

Francesc Soldevila
Francesc SoldevilaCultura

cultura@afc.cat

Pere Sánchez
Pere SánchezCentenari

organitzacio.100anys@afc.cat

Aleix Torrents
Aleix TorrentsExposicions

exposicions@afc.cat

Maxim Poncela
Maxim PoncelaConcursos

concursos@afc.cat

David Escobosa
David EscobosaFormació

formacio@afc.cat