Membres del Consell Directiu

Pere Puigdollers
Pere PuigdollersPresident

president@afc.cat

Sara Assens
Sara AssensVicepresidenta

vicepresident@afc.cat

Josep Lluis Soucheiron
Josep Lluis SoucheironTresorer

tresorer@afc.cat

Xavier Cuchí
Xavier CuchíSecretari

secretari@afc.cat

Vocalies

Montserrat Piqué
Montserrat PiquéPatrimoni

patrimoni@afc.cat

Mercedes Ros
Mercedes RosComunicació

comunicacio@afc.cat

Francesc Soldevila
Francesc SoldevilaCultura

cultura@afc.cat

Aleix Torrents
Aleix TorrentsExposicions

exposicions@afc.cat

Maxim Poncela
Maxim PoncelaConcursos

concursos@afc.cat

David Escobosa
David EscobosaFormació

formacio@afc.cat