Convocatòria definitiva del concurs social de Temes Obligats 2021-22

El tema obligat del mes d’octubre és: “Fotografia documental”

Només poden participar els socis de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya
Les obres es podran lliurar des de l’11 al 31 d’octubre mitjançant la plataforma FotoGenius.
El veredicte i proclamació dels premis serà el 5 de novembre de 2021.
Segons l’estat de la situació pandèmica a la data del veredicte, es decidirà si es fa sessió presencial o telemàtica.
Us recordem que per a poder participar us haureu d’haver registrat abans a FotoGenius a https://fotogenius.es (us recomanem que quan us hi registreu ho feu amb el mateix usuari amb què esteu registrats al web de l’AFC, òbviament amb passwords diferents).

A partir del dia 11 podreu entrar a la pàgina de l’AFC de FotoGenius per pujar les fotografies clicant el botó “ANAR A FOTOGENIUS” que esta al peu del enunciat o directament a https://afc.fotogenius.es.
El primer cop que accediu a la pàgina del concurs social de Temes Obligats de FotoGenius, encara no podreu pujar les imatges; abans haureu de demanar ser donat d’alta com soci de l’AFC prement un botó que estarà a l’esquerra de la convocatòria dels Temes Obligats.
Aquest pas, que només es demana un cop, és imprescindible que el faci cada soci per imperatiu de la llei de protecció de dades.
La secretaria de l’AFC rebrà aquestes peticions i un cop feta la verificació, donarà d’alta com a soci per a que així ja sigui considerat per FotoGenius.
El soci rebrà un correu electrònic a l’adreça amb la que s’hagi donat d’alta a FotoGenius informant-lo que ja ha estat donat d’alta com a soci de l’AFC.
A partir d’aquest moment el soci podrà tornar a entrar a FotoGenius i pujar les fotografies.

Resumint,
Els passos que cal fer són:

  1. Si encara no ho heu fet, registrar-se a Fotogenius a https://fotogenius.es
  2. Entrar a la pàgina de l’Agrupació a Fotogenius a https://afc.fotogenius.es o clicant el botó que hi ha al peu del enunciat  “ANAR A FOTOGENIUS“.
  3. Un cop a la pàgina de l’AFC de fotogenius, demanar ser donat d’alta com a soci de l’AFC.
  4. Esperar rebre un correu que confirma la condició de soci.
  5. Torneu a entrar a la pàgina de l’Agrupació a Fotogenius com en el punt 2 i seguir les instruccions per pujar les fotografies, cadascuna al lloc que li correspon segons la modalitat color o monocrom.

Nota sobre els requisits de les imatges pel tema “Fotografia documental”
Hi ha un consens a considerar “Fotografia Documental” com aquella fotografia que representa fidelment uns fets reals i que normalment se centra, encara que no exclusivament, en persones i grups socials.
Entenem que una “fotografia documental” i una “fotografia de reportatge” comparteixen almenys el requisit que fa la Federació Catalana de Fotografia de que “… no està permès fer muntatges i, per tant, la imatge ha d’estar feta d’una única presa. No es permet cap alteració o manipulació de la imatge, inclosa qualsevol tècnica que afegeixi, reubiqui, reemplaci o elimini qualsevol element de la imatge original. Únicament es permet retallar, canviar la grandària, la il·luminació, aclarir/enfosquir i restablir el color original (retocs mínims per millorar la qualitat de la imatge). Les imatges en color poden convertir-se a monocrom. No estan permeses fotografies de retrat d’estudi, ni cap fotografia que no ens permeti contextualitzar el contingut informatiu de les imatges.” (DEFINICIONS – CATEGORIES DE FOTOGRAFIA DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA v03 del 27 de maig de 2020).
El concurs de Temes Obligats, en les seves bases generals no estableix cap restricció respecte la manipulació de les imatges. En el cas del tema de “Fotografia documental” la restricció ve donada per la particularitat del tema, no per les bases generals del concurs.

Antoni Serrano
Vocalia de Concursos i Exposicions

Consulta les bases de participació

PUJA LES IMATGES A FOTOGENIUS

ANAR A FOTOGENIUS