Project Description

Tema Obligat del mes de desembre

Contrallums i siluetes

PUNTUACIÓ GENERAL ACUMULADA MONOCROM

Classificació monocrom de desembre

(30 participants)

PUNTUACIÓ GENERAL ACUMULADA COLOR

Classificació color de desembre

(30 participants)

Torna a GALERIES