L’Agrupació Fotogràfica de Catalunya és una entitat sense ànim de lucre creada el 1923 a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de fomentar l’art de la fotografia. Localitzada al carrer del Duc número 14, ofereix la possibilitat d’avançar en el coneixement especialitzat i prendre part en activitats col·lectives, sempre contribuint a la dinamització de la vida cultural del Barri Gòtic. Així, gràcies a la quota dels associats i al treball voluntari d’un grup de col·laboradors entusiastes, s’aconsegueix dur a terme una completa programació d’activitats encaminades a proporcionar formació i facilitar tant la pràctica com la difusió de la fotografia.

Aquesta important tasca cultural va merèixer el 2006 la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Es reconeixia així la funció de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya com a gran puntal de la fotografia catalana al llarg de gairebé cent anys, amb l’aparició d’una primera generació de pictorialistes als anys vint i trenta, entre els què podem incloure al Dr. Pla Janini, Claudi Carbonell, Antoni Campañá o Joan Porqueras; desprès de la guerra civil, un segon grup inicià als anys cinquanta una renovadora modernitat, amb noms com Xavier Miserachs, Ricard Terré, Ramon Masats, Francesc Català Roca… o les integrants del primer Grup Femení de l’estat: Carme Garcia, Gloria Salas o Rosa Szücs.

Gràcies a aquesta llarga història i a la generositat tant dels socis com dels seus familiars, l’entitat posseeix un important fons patrimonial, constituït per més de 1.600 càmeres i accessoris i més de 100.000 imatges de diferents tècniques i formats, que permeten conèixer l’evolució de la fotografia durant gairebé cent anys. Aquesta voluntat conservadora, fomentada per l’antic president Antoni Civantos i Lambea, va portar a la creació del Museu-Social de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya a l’any 1978. La col·lecció rebé també el 2017 l’empenta del fotògraf Virgili Vera, com a continuador de les tasques de catalogació, digitalització i difusió, que segueixen actualment amb un grup de voluntaris.

Aquesta excepcional trajectòria es completa avui en dia amb una aposta ferma per obrir nous camins, tant en relació a les tecnologies digitals com a les xarxes socials, on augmenta cada cop més la interacció de l’entitat amb els aficionats i altres agents culturals. A més, la celebració del centenari el 2023 donarà un nou impuls a la difusió amb un important programa d’activitats a tota la ciutat de Barcelona. L’Agrupació Fotogràfica de Catalunya mira així cap al futur i obre les seves portes a tots aquells interessats per la fotografia en un ample ventall d’estils, tendències i possibilitats.