Degut a les nombroses donacions que en el seu dia varen fer uns socis i coneguts, es va decidir de crear el Museu-Social de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya, a l’any 1978. Actualment, i des de fa uns anys a passat a ser l’Arxiu de l’AFC.

Des de llavors, gràcies a les donacions que hem anat rebent per part de socis, coneguts, simpatitza’ns de la fotografia i persones anònimes, hem anat engrandint aquest Arxiu-Social de fotografia, s’ha assolit que el nostre Arxiu sigui un dels més importants dins de les entitats fotogràfiques del nostre país.

Aquest Arxiu està dividit en els següents apartats:

Més de 10.000 fotografies, donades per els seus autors o hereus, formen una Fototeca, la qual en la seva major part, està cedida al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).
Noms com Claudi Carbonell i Flo, Joan Porqueras i Mas, Joaquim Pla Janini, Antoni Crous i Sardà, Antoni Campañà i Bandranas , Francesc de P. Ponti, Antoni Palau i Claverias, Francesc Català Roca, Salvador Lluch i Oliveres, Bru Argemí i Pascual, Joan Colom i Altemir, Carles Roca i Casanovas, Vicenç Carrión i Milla, Rosa Szücs de Truñó, Carme García de Ferrando, Josep Closa i Miralles, Ramon Vilalta i Sensada, Pere Martínez Carrión, Eugeni Forcano Andreu, etc., són alguns dels autors més coneguts amb les obres de què disposa la nostra Fototeca.

Més de 30.000 negatius de vidre, estereoscòpics i de altres formats, contribueixen a conèixer llocs de la vida dels nostres avantpassats, i que alguns d’ells han sortit publicats en diferents llibres especialitzats.

  • Albúmines
  • Autochromes
  • Daguerreotips
  • Plaques de vidre Blanc i Negre estereoscòpiques de varis formats
  • Plaques de vidre Blanc i Negre mida 9 X 12 cm. – 13 X 18 cm.
  • Negatius Blanc i Negre de gelatinobromur en varis formats
  • Positius de vidre en Blanc i Negre i color en varis formats
  • Diapositives en color format 24 X 36 mm. i 6 X 6 cm.

També, cal fer una menció especial a la nombrosa quantitat de càmeres , objectius, Taxiphots i diferent material fotogràfic, que s’exposa en la nostra Sala d’Exposicions de la Entitat.

Des d’aquí, volem animar a totes les persones, socis, amics i simpatitzants de la fotografia, que tinguin qualsevol tipus de material fotogràfic i que el vulguin donar al nostre Arxiu-Social, es posin en contacte amb nosaltres.

Què és el que ha fet i està fent patrimoni de l’AFC encarregat de mantenir aquest arxiu? Aquí teniu la resposta.

Per contactar o sol·licitar informació sobre el fons de l’Arxiu de l’Agrupació podeu fer-ho mitjançant el correu: arxiu.info@afc.cat

Seccions

Com a resultat de les donacions rebudes per part de socis, amics, simpatitzants de la fotografia i persones anònimes, el Museu-Social AFC de fotografia, s’ha situat entre els més importants d’entre les entitats fotogràfiques del nostre país.

Aquest Museu està dividit en les següents seccions:

Albúmines

Autochromes

Daguerrotips

Fototeca

Negatius

Càmeres