L’Arxiu del nostre Museu posseeix més de 30.000 negatius entre els anys 1910 fins 1930 aproximadament. Entre ells, hi ha plaques de vidre, destacant els estereoscòpics, negatius de gelatina , dispositives, tots ells de diferents formats, a més hi ha un gran nombre de plaques de vidre estereoscòpiques en sistema positiu.

És de destacar en aquest arxiu la gran varietat de temàtica, per exemple:

  • Barcelona ciutat, comarques de Catalunya, ciutats d’Espanya, Europa, Suïssa, Paris, Lourdes, Berlín, Nord d’Europa, etc.
  • Diversos oficis: Món rural, carboners, veremadors, pastors, pagesos, pescadors, etc.
  • Temes socials: processons, casaments, comunions, enterraments, festes populars, banyistes, etc.
  • Documental y religiós: construcció de fàbriques, monestirs, ermites, etc.
  • Caràcter humà amb retrats individuals, de grup i familiars.
  • Transports varis: carretes, cotxes, trens, barques, etc.

Una gran varietat de fotografies, pertanyents al nostre Museu, han estat publicades en diversos llibres i diferents mitjans de comunicació, així com, s’ha col·laborat en exposicions per tota la nostra geografia.