El Butlletí

El Butlletí és el portaveu de la Junta Directiva en quant els actes socials que promou, així com de les notícies i els advertiments per a coneixement dels socis.

Els articles que s’hi inclouen són opinions particulars i se’n responsabilitzen els mateixos autors. La reproducció total o parcial del seu contingut només podrà efectuar-se amb llur exprés consentiment.

Aquí es poden llegir i baixar.

2021

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011