Novetats en el Concurs Social de «Temes obligats»

Aquest any hem introduït uns canvis en les bases que esperem siguin acceptades per tothom. Hem tractat de donar solució a alguns dels conflictes plantejats durant la temporada passada.

Del calendari farem que entre l‘1 i el 20 de cada mes segui el període de participació, i entre el 21 i el 30/31 el període de votació i veredicte. Els dies poden variar en funció dels festius o caps de setmana de cada mes, com previsió penseu en aquests períodes i no espereu a l’últim dia per pujar les fotos.

Un altre canvi és la de la resolució dels arxius, el podran pujar arxius amb resolució fins 1080px en vertical i 1920 en horitzontal. El pes màxim quedarà en 2Mb. Els arxius JPG han de portar un nom que correspongui només al títol de l’obra.

En l’apartat de la puntuació mantenim la valoració en 5 paràmetres (Composició / Il·luminació / creativitat / Tècnica / Missatge/Contingut) cada paràmetre es puntuarà entre 2 i 9.

En el cas que el Contingut/Missatge de la foto presentada no correspongui amb el tema o no respecti les bases del concurs serà valorada amb la mínima puntuació.

Finalment, indicar que la tècnica fotogràfica que acceptarem serà la de la captura de la llum sobre un sensor digital. L’esperit d’aquest concurs és la de treballar en i fer pensar al fotògraf abans de fer la foto i en l’instant de disparar, per tant, les tècniques d’edició posterior en la qual se substitueixen píxels per crear una imatge nova no seran acceptades. Si acceptarem ajustaments bàsics d’edició.

Per tant, tampoc seran acceptades imatges creades amb intel·ligència artificial (IA), considerem que la IA no és una tècnica fotogràfica i no hauria de competir en un concurs de fotografia.

Confiem en l’honestedat dels autors considerant la dificultat que a vegades suposa detectar l’ús d’aquesta tècnica per part del jurat.

29/05/2024
00:05 — 00:05 (24h)

Entrada merament informativa / Sense horari

Vocalia Concursos / Màxim Poncela