CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2023

De conformitat amb el que està previst en els Estatuts de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya es convoca a tots els socis/es a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc a la Seu Social de l’Agrupació el dissabte 18 de febrer a les 11.00 hores en única convocatòria .

ORDRE DEL DIA

1. Lectura de l’acta anterior
2. Informe del President
3. Balanç de les activitats de les vocalies i informe de la Comissió
del Centenari.
4. Tancament econòmic de l’any 2022 i previsions pel 2023
5. Els canvis produïts al Consell
6. Lliurament dels premis dels TO de l’any 2022 i les plaques als socis dels 20 i 50 anys d’antiguitat, respectivament
7. Precs i preguntes.

CONFORME

El Secretari / Joan Rué

El President / Pere M. Puigdollers

Barcelona, 10 de febrer de 2023

18/02/2023
11:00 — 13:00 (2h)

Modalitat Presencial / Agrupació Fotogràfica de Catalunya

Consell Directiu