Estructura curs laboratori químic

Dia 1
Presentació e introducció al curs
Pràctica de càmera en l’Agrupació i després al carrer.

Dia 2
Introducció teòrica al laboratori químic
Pràctica de laboratori y Revelat del negatiu.

Dia 3
Teòrica de contactes
Pràctica de contacte
Primeres Còpies

Dia 4
Tècniques de revelat
Revelat
 de còpies y coneixement de diversos processos de revelatviradssolarizats,…

Dia 5
Conclusions
Preguntes i dubtes

Grup Max : 3 persones

CALENDARI I HORARI

DATA: dimecres i/o dijous: 15-16-22-23-29 de novembre / 5 sessions de 4 h

PREU: 20 € ( Només es pagaran els consumibles, que seran 20 € per associat, amb carret Ilford HP5 inclòs).

Si algun soci no tingués càmera analògica, l’Agrupació  facilitarà una de per el primer dia de pràctiques amb la càmera.

INSCRIPCIONS EN LÍNIA AQUÍ

Nivell bàsic

En aquest curs de laboratori químic ens iniciarem en el món del revelat analògic I les seves possibilitats.
Des d’un nivell inicial descobrirem com treure tot el partit als nostres negatius, I com fer còpies amb resultats sorprenents.

28/11/2023
16:00 — 20:00 (4h)

Modalitat Presencial / Agrupació Fotogràfica de Catalunya

Manauel Achaerandio