ENCETEM UNA NOVA ACTIVITAT MENSUAL AFC
“El meu viatge”*

Inici i exposició de l’activitat, el 29 de novembre de 2023
De 18:00 a 20:00 a la Sala Bruno Argemí
Coordinadors: Josep Blanch i Joan Rué

• “Entenem un viatge com tot desplaçament a un lloc diferent del medi on es viu – sigui a un lloc geogràficament proper o molt proper, o bé llunyà – amb la finalitat d’observar i d’interrogar aquell altre medi amb una mirada encuriosida, per aprendre-hi alguna cosa”.

Objectius:
1- Reprendre les tradicionals presentacions fotogràfiques d’un viatge fet pels socis i sòcies.
2- Estimular als socis en donar forma de projecte i/o reportatge als seus treballs fotogràfics resultat d’un viatge.
3- Promoure l’elaboració del discurs narratiu del reportatge fotogràfic que doni resposta a la pregunta de què aporta i sobre què o quins aspectes versarà el relat del viatge proposat .
4- Respondre a les qüestions d’ordre fotogràfic, relatius a la fotografia de viatge: “explicar a través d’una foto o d’una sèrie” p. ex. els condicionants de la llum, de fotografiar en públic, segons a on, la composició, la tècnica emprada, la preparació de les fotos o d’algunes d’elles, respondre a l’imprevist, la seguretat, etc.

Descripció de l’activitat:
L’activitat tindrà una periodicitat mensual, cada últim dimecres de mes.
Una primera part que consistirà en el visionat d’un conjunt de fotografies en forma de reportatge corresponent a algun viatge fet per part de socis de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya. El relat del reportatge del viatge podrà ser de tipus paisatgístic, geogràfic, cultural, de fauna, arquitectònic, de costums, de trets antropològics, o un mix dels anteriors.
Una segona part, de fòrum obert a preguntes, comentaris i formació sobre aspectes de la fotografia de viatge.
Ocasionalment, també tindrem la visita de fotògrafs invitats, de reconegut prestigi, que ens parlaran de la fotografia de viatge des del seu punt de vista, tant personal com professional.
Aquesta activitat es transversal a tota l’AFC, qualsevol soci podrà participar i a les sessions, l’assistència estarà oberta tant a socis com al públic en general per tal de donar visibilitat i trànsit a l’AFC.
Nota: en funció de cada proposta es podrien presentar un o dos viatges diferents en una mateixa sessió.

Com participar:
 Qualsevol soci podrà fer arribar als coordinadors viatges@afc.cat la seva proposta de presentació per tal de ser valorada i posada en l’agenda. Vegeu formulari Annex.

A primers de cada mes es comunicarà pels canals habituals de l’AFC el títol de la proposta del mes amb el nom del o de la ponent i un petit resum de la seva presentació per a la sessió del mes en curs.

ANNEX: Formulari per a proposar la presentació d'” El meu Viatge”

29/11/2023
18:00 — 20:00 (2h)

Modalidad Presencial / Agrupació Fotogràfica de Catalunya

Josep Blanch / Joan Rué