ELS MWANI

En el litoral nord de Moçambic, sobre un llarg tram de costa de quasi 300 km i en algunes illes properes, viuen els mwani. Aquesta comunitat manté una estreta i directa relació amb la mar, de la que depenen per a les seves relacions internes i externes. Per a la mar es mouen persones i mercaderies i la pesca proporciona l’element bàsic per a la seva alimentació. Els mwani han creat i mantingut una cultura marítima especial i han configurat un paisatge humà extraordinari que s’exposen en una col·lecció de fotografies i en un llibre que documenten per primer cop les seves formes de vida.

CALENDARI I HORARI

Inauguració: 28/05 a les 19h

Del 28/05 al 18/06

Sala Bruno Argemí

Sala polivalent:  dimarts a divendres de 17-21 h i dissabtes 10-13 h. Consulta les diferents activitats de la Sala d’exposicions

Entrada lliure

28/05/2024
19:00 — 21:00 (2h)

Agrupació Fotogràfica de Catalunya / Sala Bruno Argemí

Vocalia de Exposicions / Aleix Torrents