Reunions quinzenals

Ens reunim per a compartir tots els elements fotogràfics de la natura.

Contingut

En aquesta sessió parlarem de:

Creació d’una galeria temàtica de natura: descriptors, coordinadors, qualitat fotogràfica, així com l’explicació del nou projecte.

Comentar les fotografies que hem realitzat a les últimes sortides: Urbasa-Urederra i Remolar-Filipines.

Proposta de noves sortides: tècnica, ús de filtres, diversos consells i localització d’indrets.

T’esperem!

Antoni Torres

Manel Mataró

19/01/2022
19:00 — 21:00 (2h)