Reunions Quinzenals Grup de Fotografia de Natura

Visionat i anàlisi 2022 (fotos i sortides) dels assistents , i projectes pel 2023

CALENDARI I HORARI

Data: dimecres 01/03

Lloc: Agrupació Fotogràfica de Catalunya

Modalitat presencial

Hora: 18,30 h

Activitat gratuïta

Intercanviarem punts de vista i visions. Parlarem del que més ens agrada: la natura i els seus elements naturals. Gaudim de la natura i de la fotografia.

© Núria Prat

01/03/2023
18:30 — 20:30 (2h)

Modalidad Presencial / Agrupació Fotogràfica de Catalunya

Manel Mataró