Dimarts dia 19 de març de 2024, de 18.30 a 20.30 hores, se celebrarà la reunió mensual del grup de fotografia d’street a la seu de l’Agrupació.

– Es visionaran i comentaran les fotografies de cada membre corresponents a la sortida de @22 i entorn proper de Poblenou. Com ja es va acordar, es portaran 5 fotografies per persona.

– Fixarem al nombre de fotos a publicar a la web per cada assistent a la reunió, o delegada la funció, en funció de les que hi hagi, fins al màxim de 30 previst.

– Atendre dues propostes a plantejar per Miguel Àngel Ramón i Josep Alonso, respectivament.

– Ens hauríem de plantejar si comuniquem a David Escobosa la realització d’algun taller o activitats lligades al grup de street dels quals ell realitza, tal com vam quedar a la reunió mantinguda.

– Així mateix, es plantejarà pels assistents la data, tema i lloc de la següent sortida fotogràfica, que serà al mes d’abril.

– I, finalment, s’exposaran les inquietuds, idees i projectes dels membres.

Quan sigui publicada la convocatòria a la web la repetiré aquí, però la data de la reunió ja està confirmada amb Mònica. Així que, tret d’imprevist, no variarà.

© Diego Pastor.

19/03/2024
18:30 — 20:30 (2h)

Modalitat Presencial / Agrupació Fotogràfica de Catalunya

Diego Pastor