Reunions mensuals Grup de Fotografia d’Street

Convocatòria de reunió

Dimarts, dia 20 de juny a les 18.30 hores es celebrarà la reunió mensual del Grup de Fotografia d’Street.

Es visionaran i comentaran les fotografies de cada membre (3 a 5) corresponents a la sortida de Poblenou, que es portaran en una memòria externa a l’AFC.

Hauríem de parlar del tema de penjar 10 fotografies de cada sortida a la secció del Grup d’Street de la web de l’AFC. I del criteri que seguirem per escollir-les. D’ençà que hem començat la nova etapa encara no ho hem parlat i no hem penjat cap en conseqüència.

Així mateix, es plantejarà pels assistents la data, tema i lloc de la propera sortida fotogràfica. I a continuació, s’exposaran les inquietuds, idees i projectes de cadascun.

AFC, juny 2023

20/06/2023
18:30 — 20:30 (2h)

Modalitat Presencial / Agrupació Fotogràfica de Catalunya

Diego Pastor