La impressió de les imatges és un tema important al que, sovint, no s’hi dedica tota l’atenció que es mereix, bàsicament per desconeixement.

Actualment ens hem acostumat a veure les fotos per pantalla, però molts fotògrafs defensen que una imatge només es pot donar per acabada després d’haver-la imprès en paper. Independentment de l’opinió de cadascú, la realitat és que una còpia impresa és única i tothom la veu igual, mentre que la imatge que es veu en una pantalla pot variar en funció de la qualitat del monitor i de que aquest estigui correctament calibrat.

Imprimir una foto i obtenir una còpia correcta, que respongui fidelment a allò que s’ha vist a la pantalla, no és un procés senzill. En primer lloc, el monitor ha d’estar ben calibrat. En segon lloc, la impressora també ha d’estar ben calibrada i, normalment, el calibratge varia amb el tipus de paper emprat. En tercer lloc, i  no per això menys important, no tots els papers són iguals i, per tal d’obtenir els millors resultats, caldrà seleccionar el que sembli més adient en funció de factors com les característiques de la imatge i l’ús previst de la còpia.

En aquesta sessió, el Miguel Cruz, del laboratori VMFoto, ens farà una breu introducció a aquest tema.

 Contingut

1.       Presentació de VMFoto

2.       Suports de la imatge

Informació dels diferents tipus de suports per a les imatges: paper i altres.

Preferències segons els tipus d’imatge, destinació, exposició, longevitat, etc.

2.1.       Paper fotogràfic químic

2.2.       Paper impressió

2.2.1.       Paper “normal”

2.2.2.       Plotter

2.2.3.       Giclée o FineArt

2.3.       Suports no-paper

3.       Acabats

Diferents maneres de presentar les ampliacions o impressions.

Diferents suports per presentar, emmarcar, etc.

Horari

Dilluns 14 de febrer a les 18h

Lloc i preu

Aquesta sessió és gratuïta, oberta a tots els socis de l’AFC i es farà via Zoom.

Inscripció

No cal inscripció L’enllaç per a connectar-s’hi s’enviarà per mail a tots els socis uns dies abans de la data de la sessió.

14/02/2022
18:00 — 19:00 (1h)

Modalitat Online

Miguel Cruz (VMFoto)