Sessions de crítica fotogràfica entre iguals

El divendres 27 de maig farem una nova sessió de crítica fotogràfica entre iguals. La reunió serà les 18 h a la sala Bruno Argemí i tots els assistents
podran portar una foto, del tema que vulguin, amb l’objectiu que sigui comentada i avaluada per tots els presents, tant des del punt de vista tècnic
com de l’artístic; si queda temps, qui vulgui podrà presentar més imatges. A més, hi haurà l’opció d’editar algunes fotos en directe, amb l’objectiu que
tothom es familiaritzi amb les eines d’edició dels programes més habituals.

Els coordinadors de l’activitat seran Màxim Poncela i Jacint Guiteras.

Qualsevol fotògraf que vulgui millorar ha d’estar obert a rebre crítiques i a aprendre d’elles. De vegades la crítica es rep quan ja és massa tard – quan
una foto ha quedat mal classificada en un concurs o no ha estat ben valorada en una web internacional – i de vegades es pot rebre quan encara s’està a
temps de millorar algunes coses; el problema rau en decidir quines coses cal canviar.
La crítica fotogràfica, com la de qualsevol disciplina artística, és complicada perquè es basa en conceptes difícilment mesurables. Alguns aspectes són
objectius i, en conseqüència, relativament senzills d’avaluar, com ara el que una imatge sigui molt clara o mol fosca, que respecti o no respecti les normes
de composició generalment acceptades o que la llum sigui dura o suau, però fins i tot en aquests casos pot haver discrepàncies a l’hora de determinar
l’efecte que aquests factors tenen en el resultat final. Altres aspectes, com ara el missatge que pretén transmetre la fotografia i si realment s’ha aconseguit
l’objectiu pretès, són molt més difícils d’avaluar i hi poden haver tantes conclusions com crítics; no sols això, sinó que, sovint, les crítiques poden ser
contradictòries.

Què cal fer quan ens critiquen una foto? Escoltar atentament i, després, aprofitar el comentaris que, en la nostra opinió, poden fer que la imatge millori i
descartar els altres.
Per què crítica entre iguals? Per dues raons, en primer lloc perquè considerem que tothom té dret a participar activament i en segon lloc perquè un format on

els comentaris els fes exclusivament un expert – o un petit grup d’experts – podria imprimir un biaix a les crítiques.

Si vols millorar les teves fotos, vine a aquesta sessió. T’hi esperem!

26/05/2023
18:00 — 20:00 (2h)

Modalitat Presencial / Agrupació Fotogràfica de Catalunya

Jacint Guiteras / Màxim Poncela