Taller de Retrat

7 sessions de 3h
Dies: 4-7-11-18-21-25-28 de juny
Horari: de 10-13h
Taller auto-formatiu de retrat. AFC.
Coordina: David Escobosa.

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT: ONLINE

FINALITAT: a partir d’un esquema bàsic de referència. es proposa aprendre a treballar els aspectes bàsics del retrat, a partir del que els participants saben i/ del què poden aportar. Per tal de fer eficient el treball es proposarà una pauta de treball per interaccionar amb els altres.

OBJECTIU: aprendre en set sessions les nocions bàsiques del retrat, tot interaccionant amb els companys del taller i aplicant els coneixements elaborats.

NOMBRE DE SESSIONS 7, 21h.
La primera sessió serà la presentació i discussió del projecte de treball, materials de suport, exemples, etc.
Cinc serien de treball dels participants.
La última de retrat amb model extern.
DIES: 4, 7, 11, 18, 21, 25 i 28 de juny, de 10 a 13h.
NOMBRE DE PARTICIPANTS: 9, per raons d’eficàcia i d’organització del treball.
MOLT IMPORTANT admissió per ordre d’inscripció al PlayOff. Tots els socis que no tinguin cabuda en aquest taller tindran l’oportunitat d’inscriure’s en el següent taller, amb dates a determinar.
COST: 35€. inclou despeses i model extern/a.
PLA DE TREBALL PER SESSIONS:
Tipus de retrat proposat. (No son del tot excloents, es poden combinar entre sí)

Sessió 1
Què sabem
Informacions bàsiques sobre com es treballarà
Infos. bàsiques sobre la il·luminació: compartim allò que sabem,
Es lliurarà un dossier de materials als inscrits

Sessions aplicades i tipus de retrat treballat a cada una. Es treballarà la llum a cada sessió.

Sessió 2
Naturalista

Figura en posat natural, espontani

Sessió 3
Físic
Es centra en el físic i les seves formes, en els posats d’una persona

Sessió 4
Psicològic
Reflecteix un tret expressiu o de caràcter de la persona, un estat d’ànim. Vol expressar un sentiment, emoció …

Sessió 5
Anecdòtic i espontani
Reflecteix una anècdota o esdeveniment del personatge retratat, algú fent alguna cosa, algú amb algun objecte …

Sessió 6
Creatiu
Utilitza la persona per il·lustrar o recrear un imaginari (físic, d’entorn, d’època …)

Sessió 7
1h + 2h
Fotografia amb model real
1h per a la preparació de la sessió amb model extern i sessió amb la persona externa (2h).
Cada participant individual fotografia dos temes, amb el /la model, en cada una en les dues tandes.

Sessions de 3h. (de 10 a 13h).
Nota: els inscrits hauran de portar la pròpia càmera.

04/06/2024 — 28/06/2024
10:00 — 13:00 (579h)

Modalitat Presencial / Agrupació Fotogràfica de Catalunya