Published On: 9 de maig de 2022|Categories: Actes socials|

Defensa tesi Agrupació Fotogràfica de Catalunya

Agrupació Fotogràfica de Catalunya, orígens i consolidació (1923-1937)

El divendres 6 de maig vaig defensar la meva tesi doctoral a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Moments de tensió i finalment de joia.

Una exposició de quaranta-cinc minuts, que es desenvolupà en enfront de un tribunal excepcional: com a president el Dr. Bernardo Riego de la Universidad de Cantàbria, secretària la Dra. Núria F. Rius de la Universitat Pompeu Fabra i vocal la Dra. Marta Piñol, de la Universitat de Barcelona. No tinc paraules per expressar el meu agraïment per les seves intervencions posteriors, tan plenes d’elogis a la meva feina. Alguns companys es trobaven amb mi en el moment precís (gràcies Albert Cañellas, Begoña Fernández, Carme Mur… i, com no podia ser d’altra manera, Francesca Portolés i Pere Puigdollers). Va ser un dia màgic!

Un projecte rigorós. Es tancava així una llarga etapa plena d’esforços, però també de satisfaccions. Des de l’any 2007, que vaig passar la porta de l’Agrupació per primera vegada, he estat intentant portar una mica de llum a la història d’aquesta entitat, ja quasi centenària. Vaig començar amb en Toni Civantos, però va ser la Dra. Francesca Portolés la que em va animar a fer entrevistes a socis antics com en Josep Closa Miralles, Jaume Jorba, Carme Garcia, Joan Colom… tants fotògrafs importants que han format o formen encara part de l’AFC.

A partir d’aquí va començar la feina com a historiadora, després de la realització del Màster en Estudis avançats en història de l’art de la Universitat de Barcelona. Document a document he anat revelant, mai millor dit, un passat que ara enorgulleix tots els socis. El títol de la tesi és ben clar: Agrupació Fotogràfica de Catalunya, orígens i consolidació (1923-1937). La intenció és donar a conèixer com es va formar, quins eren els fundadors, com s’organitzaven, quin paper va jugar el Dr. Pla Janini, quines activitats es feien: cursos, sortides, exposicions… Per què podem dir que l’Agrupació era el gran casal de la fotografia catalana i la primera de l’estat espanyol?

És l’hora de la comunicació
Tot aquest treball ha de quedar ara a disposició de tothom, tant dels investigadors com de tots els socis i aficionats, just a punt per al centenari. És el moment de donar a conèixer aquesta llarga història que ha conformat l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya fins a l’actualitat. Des del 1923 fins avui l’Agrupació és una institució cabdal per a la fotografia catalana, una sòlida tradició d’aprenentatge i millorament que es va implantar als anys vint i trenta, continuant fins a l’actualitat.

Victoria Bonet Carbonell

Victoria Bonet Carbonell

Més entrades

Més entrades