Sessió informativa sobre les longituds focals reals i equivalents en les càmeres digitals d’òptica intercanviable

El Pas Universal

Quan el format dominant en fotografia era el Pas Universal amb rodets de pel·lícula de 35 mm. tots els negatius i totes les diapositives fetes en aquest format eren de 24 x 36 mm. La longitud focal dels objectius d’aquest format, i el que representava respecte al camp de visió de cada un, era sobradament conegut per gairebé tothom.

Els més populars:  50 mm era la focal considerada com estàndard. Per sota els angulars (35, 28, 24 i 21). Per damunt els teleobjectius (75, 90, 135, 200, 300, etc.).

Els sensors digitals

En fotografia digital, les càmeres reflex són igual de “mamotretos” que les de pel·lícula de 35 mm. Però, excepte en les càmeres d’alta gama “Full Frame”, el sensor que substitueix a la pel·lícula és molt més petit. Un sensor APS-C és 2,6 vegades més petit, en superfície, que un negatiu de 24 x36 mm. Un sensor 4/3 és 4 vegades mes petit. Si medim les diagonals, un 4/3 és 2 vegades més petit un APS-C de Canon és 1,6 vegades més petit. Un sensor de Nikon, Pentax o Sony és o 1,5 vegades més petit.

Fins al 2005 en què va aparèixer la primera reflex (Canon EOS 5D) amb sensor de 24×36 mm. totes les altres eren de sensor petit i les 4/3 (Olympus) encara més petit. Micro 4/3 és exactament la mateixa grandaria de sensor però amb una muntura molt més petita, a la mida del sensor.

Longitud focal i angle de visió

Un 50 mm davant d’un sensor 4/3 en que la diagonal és la meitat, tindrà l’angle de visió reduït a la meitat. En resum, farem les fotos amb una lent amb un comportament òptic (profunditat de camp, distorsió, etc.) d’un 50 mm però amb una cobertura (menor) d’un 100 mm. Amb un sensor APS-C la cobertura seria equivalent a un 80 mm (Canon) o a un 75 mm la resta.

La sessió tractarà de poder identificar fàcilment la correspondència entre focal real i focal equivalent al que respecta a l’angle de visió de cada lente segons el sensor de la càmera.

Calendari i horari

Es farà per ZOOM el dijous dia 17 de juny de 19:00 a 21:00 hores

El plantejament estarà a càrrec d’en Josep Vicente.

Preu

Gratuït. No cal inscripció

17/06/2021
19:00 — 21:00 (2h)

Modalitat Online

Josep Vicente