Sessions de crítica fotogràfica entre iguals

Amb periodicitat mensual, les sessions s’impartiran els divendres

Penses que les teves fotos no són prou bones? T’agraden més les fotos que fan els altres? Vols créixer com a fotògraf?

Qualsevol fotògraf que vulgui millorar ha d’estar obert a rebre crítiques i a aprendre d’elles. De vegades la crítica es rep quan ja és massa tard – quan una foto ha quedat mal classificada en un concurs o no ha estat ben valorada en una web internacional – però també es pot rebre quan encara és a temps de millorar algunes coses; el problema rau a decidir quines cal millorar, és dir, conèixer els teus punts forts i punts febles.

La crítica fotogràfica, com la de qualsevol disciplina artística, és complicada perquè es basa en conceptes difícilment mesurables. Alguns aspectes són objectius i, en conseqüència, relativament senzills d’avaluar, com poden ser qüestions tècniques de la captura, exposició, velocitat, il·luminació, composició, etc. Però fins i tot en aquests casos pot haver-hi discrepàncies a l’hora de determinar l’efecte que aquests factors tenen en el resultat final. Altres aspectes, com ara el missatge que pretén transmetre la fotografia i si realment s’ha aconseguit la finalitat pretesa, són molt més difícils d’avaluar i hi poden haver tantes conclusions com crítics; no sols això, sinó que, sovint, les crítiques poden ser contradictòries, això no és dolent, simplement ho hem d’acceptar.

Què cal fer quan ens critiquen una foto? Escoltar atentament i, després, aprofitar els comentaris que, en la nostra opinió, poden fer que la imatge millori i descartar els altres. Una bona crítica ha de ser constructiva i argumentada.

Alguns socis de l’AFC han expressat el seu desig de disposar d’un espai on poder presentar les seves fotos i rebre una crítica constructiva que els permeti millorar com a fotògrafs i és per aquesta raó que començarem a fer unes sessions de crítica entre iguals, inicialment amb periodicitat mensual, on tothom podrà presentar les seves imatges i tothom podrà dir la seva opinió.

Per què entre iguals? Per dues raons, en primer lloc, perquè considerem que tothom té dret a participar activament i, en segon lloc, perquè un format on els comentaris els fes exclusivament un expert – o un petit grup d’experts – podria imprimir un biaix a les crítiques.

En aquesta primera sessió, que es farà el divendres 27 de gener a les 19:00 h a la sala Bruno Argemí, tots els assistents podran portar una foto, del tema que vulguin, que serà avaluada per tots els presents. En fixarem en els següents aspectes per valorar cada fotografía: Tècnica, Composició, Creativitat, Emoció i Edició.

Si queda temps, qui vulgui podrà presentar una segona imatge. En un futur, i suposant que aquesta activitat es consolidi, es pot plantejar l’opció de dedicar cada sessió a un tema concret.

Els coordinadors de l’activitat seran Jacint Guiteras i Màxim Poncela.

27/01/2023
19:00 — 21:00 (2h)

Modalidad Presencial / Agrupació Fotogràfica de Catalunya

Jacint Guiteras / Màxim Poncela